افراز در دادگاه افراز در اداره ثبت

نحوه رسیدگی کردن دادگاه در خصوص افراز املاک مشاع

قبل از هر چیزی بدانید که بر اساس ماده ۵ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع تصویب شده در سال ۲۰/ ۲/ ۱۳۵۸ وزارت دادگستری، مسئول واحد ثبتی بند از رسیدگی کردن و تطبیق یافتن درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورتجلسه تنظیم شده و نقشه افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سابقه های ثبت شده، تصمیم خویش را مبتنی بر رد کردن یا قبول کردن درخواست و شیوه افراز اعلام خواهد کرد. همچنین بعد از اینکه نقشه افرازی از مراجع مذکور ( شهرداری و …) اعاده گردید، شخص نماینده ثبت با توجه به نقشه موصوف و آن صورت که در مورد تفکیک انجام می شود، صورتجلسه افراز را تنظیم خواهد نمود و هر کدام از قطعات را بر اساس توافق یا به قید قرعه در سهم مالک مربوطه قرار خواهد داد و بعد از امضای خودش و شخص نقشه بردار، در حالت مکان به امضای متقاضی و دیگر شرکا می رساند و برای اتخاذ تصمیم نزد مسئول اداره ارسال خواهد نمود. مسائل ملکی بسیار پیچیده هستند و شما میتوانید با مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری تا حد زیادی با این مسائل و موضوع افراز در دادگاه افراز و اداره ثبت آشنا شوید.

نحوه رسیدگی کردن دادگاه در خصوص افراز املاک مشاع

دادگاه بعد از احراز شدن صلاحیت خویش و تشخیص این که این موضوع مهم در صلاحیت اداره ثبت نیست وارد رسیدگی و بررسی خواهد شد، وضعیت ثبتی ملک موضوع دعوای افراز و میزان سهم هر یک از مالک های مشاعی یا وراث را از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه استعلام خواهد کرد. لازم است بدانید که در جلسه اول رسیدگی کردن، دادگاه پس از حضور طرف ها اظهارات آن ها را  استماع می نماید تا متوجه بشود که آیا ملک قابل افراز و تقسیم می باشد یا خیر و نیز این که در حالت قابل تقسیم بودن ملک، نحوه و روش تقسیم آن با توجه به تعداد مالکین مشاعی و میزان سهم هر یک از آنها به چه شکل می لاشد. در ادامه، با صدور قرار کارشناسی، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده می شود.

همچنین دادگاه صالح از شهرداری استعلام می‌گیرد که آیا امکان افراز وجود دارد یا خیر. در حالتی که نظر کارشناسی مبتنی بر عدم امکان افراز ملک بوده باشد اگر درخواست فروش ملک نیز شده باشد دادگاه دستور فروش را مطابق با ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد ۹ و ۱۰ آیین نامه صادر می کند. اگر شخص خواهان درخواست فروش نکرده باشد با توجه به غیر قابل افراز بودن ملک و عدم تقاضای فروش آن از طرف خواهان، دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند.

نحوه رسیدگی کردن دادگاه در خصوص افراز املاک مشاع

مستندات قانونی درخواست افراز ملک مشاع از اداره ثبت

درخواست افراز ملک مشاع از اداره ثبت در ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع تصویب شده در سال 1357 این چنین مورد حکم قرار گرفته که، افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها پایان یافته است اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده است، در حالتی که مورد تقاضای یک یا ‌چندین شریک بوده باشد با واحد ثبتی محلی می باشد که ملک مذبور در حوزه آن واقع شده است. واحد ثبتی با رعایت کردن همه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌ را افراز خواهد کرد.

مرجع رسیدگی به افراز و تفکیک

در مورد املاک ثبت شده و یا املاکی که جریان ثبتی آن تمام شده باشد. پس از طی شدن مراحل افراز در اداره ثبت، افراز و تفکیک انجام خواهد شد. املاکی که ثبت نشده باشند و پیشینه ثبتی نداشته باشند دادگاه صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت. در این خصوص استثنائی قائل شده اند. (رای محدت رویه شماره 59/29 مورخ 15/01/1360). در مورد هایی که ملک ثبت شده و مشاع هم بوده باشد، اما یکی یا بعضی از مالک های محجور یا غایب مفقود الاثر بوده باشند افراز و تفکیک در صلاحیت دادگاه می باشند. هم چنین اجرای شدن سفته از طریق اداره ثبت نیز در صلاحیت این مرجع خواهد بود.

شرایط لازم برای افراز در اداره ثبت چیست؟

یکی از مراحل افراز در اداره ثبت داشتن شرایط زیر است:

  • باید ملک مورد تقاضا باید ثبت شده باشد یا جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد.
  • ملک باید به حالت مشاع بوده باشد و حداقل 2 شریک داشته باشد.
  • هیچ یک از مالکین محجور یا مفقود الاثر نبوده باشند.
  • همچنین ملک مورد تقاضا برای افراز بر اساس قانون قابل افراز بوده باشد.
  • ملک مورد افراز سند مالکیت معارض نداشته باشد.
  • هیچ سهمی از سهام ملک مورد نظر مجهول المالک نبوده باشد.

اعتراض کردن به مراحل افراز در اداره ثبت

هر شخص ذینفع بعد از دستور افراز و طی کردن مرحله های افراز در اداره ثبت، اگر که اعتراضی به این تصمیم داشته باشد، می تواند که در ظرف مدت زمان 10 روز به دادگاه عمومی حقوقی محل حضور داشتن ملک مورد نظر مراجعه نماید و دادخواستی مبتنی بر اعتراض تقدیم نماید. در این رابطه مشورت و راهنمایی یک وکیل ملکی می تواند که تاثیر بسیار خوبی را در روند کار شما داشته باشد.

مشاوره

تلفن تماس :

شبکه های اجتماعی :

پیام بگذارید

مشاوره

تلفن تماس:

شبکه های اجتماعی :

جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده