بررسی جرم ورود مواد مخدر به زندان و مجازات آن ⚖️

جرم ورود مواد مخدر به زندان

جرم ورود مواد مخدر به زندان یکی از جرم‌هایی بوده که طبق قانون جز جرائم مربوط به مواد مخدر به حساب می‌آید. وارد کردن مواد مخدر به زندان در سال 1376 طبق ماده 12 قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران جرم انگاری شده است.

طبق این مصوبه:

هر کس مواد مخدر را به داخل زندان، بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، برحسب مورد به اشد مجازات‌های مذکور در مواد 4 تا 9 محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.

جرم ورود مواد مخدر در زندان:

بنابراین، هر کس مواد مخدر را به هر شکلی؛ اعم از خوردن، آشامیدن، تزریق، فروختن یا حمل، به داخل زندان وارد کند، مرتکب جرم شده و به اشد مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم می‌شود. مجازات جرم ورود مواد مخدر به زندان از آن دسته جرائمی بوده که در قانون برای آن مجازات‌های سختی در نظر گرفته شده است؛ از این رو در پرونده‌های مواد مخدر کمک گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری می‌تواند به کاهش مجازات‌های تعیین شده، بیانجامد.

نمونه پرونده های کار شده وکیل

مجازات افراد شاغل در زندان‌ها

اگر یکی از مسئولان زندان مواد مخدر را به داخل زندان وارد کند، به اشد مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در مواد 4 تا 9 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد؛ علاوه بر این، مرتکب به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شوند؛ بنابراین، مجازات جرم ورود مواد مخدر به زندان برای مسئولان زندان بسیار شدیدتر از مجازات سایر افراد است.

این امر به دلیل اهمیت حفظ امنیت و سلامت زندانیان و پیشگیری از وقوع جرائم در زندان بوده؛ از این رو برای افرادی که مرتکب چنین اشتباهی شده‌اند؛ ضروری بوده در اسرع وقت به وکیل متخصص مواد مخدر جهت دریافت مشاوره حقوقی مراجعه کنند.

 مجازات ورود مواد مخدر سنتی به زندان

وارد کردن مواد مخدر سنتی؛ اعم از تریاک، شیره، بنگ، گل، چرس، سوخته تریاک، ماری جوانا و غیره، که مواد طبیعی نیز نامیده می‌شوند، در قوانین کشور جرم بوده و هر فردی که مرتکب جرم ورود مواد مخدربه زندان شده باشد به مجازات‌های غیر قابل گذشتی محکوم خواهد شد. بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات وارد کردن مواد مخدر سنتی در زندان به شرح زیر است:

 1. وارد کردن بیش از پنج کیلوگرم مواد مخدر سنتی، مجازات اعدام است.
 2. برای وارد کردن بیش از پانصدگرم و کمتر ازپنج کیلوگرم مواد مخدر سنتی، مجازات حبس بین سه تا پنج سال، پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق، پرداخت جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
 3. وارد کردن بیش از پنجاه گرم و کمتر از پانصد گرم مواد مخدر سنتی، مجازات حبس بین شش تا سه سال، بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق، پرداهت جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
 4. وارد کردن مواد مخدر سنتی کمتر از پنجاه گرم، پرداخت جزای نقدی تا چهار میلیون ریال و پنجاه ضربه شلاق تعبیه شده است.

مجازات جرم ورود مواد مخدر به زندان جز‌ء جرائم سخت و سنگین هستند که آثار سوء بسیاری برای فرد مرتکب‌کننده به همراه دارند؛ البته، این مجازات‌ها در صورتی اعمال می‌شود که مرتکب دارای محکومیت مؤثر به علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را نداشته باشد؛

در صورتی که مرتکب دارای محکومیت مؤثر باشد، مجازات وی تشدید می‌شود؛ علاوه بر مجازات‌های فوق، فرد مرتکب وارد کردن مواد مخدر سنتی در زندان به یکی از مجازات‌های زیر نیز محکوم می‌شود:

 1. جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش مواد مخدر وارد شده
 2. ضبط تمام اموالی که در نتیجه ارتکاب جرم تحصیل شده است
 3. و غیره

با توجه به مجازات‌های فوق الذکر برای جرم ورود مواد مخدر در زندان، همراهی وکیل متخصص می‌تواند تأثیر مثبت فراوانی در رأی نهای دادگاه داشته باشد.

ویژگی وکیل کیفری خوب

 جرم ورود مواد مخدر صنعتی به زندان و مجازات ان

مواد مخدر صنعتی؛ مثل: هروئین، شیشه، کراک، مورفین، حشیش و غیره؛ با توجه به آثار مخرب فراوانی که دارند؛ به طبع مجازات‌های سنگین‌تری برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. طبق اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر، برای حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر صنعتی، مجازات‌هایی بر حسب میزان تعیین می‌شود؛ اما باید توجه داشت که مجازات وارد کردن مواد مخدر به داخل زندان، توسط دادگاه تعیین می‌شود و دادگاه با توجه به شرایط و وضعیت مرتکب، مجازات مناسب را تعیین خواهد کرد.

بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر برای جرم ورود مواد مخدربه زندان، مجازات‌های زیر در نظر گرفته شده است؛

 1. وزن مواد مخدر صنعتی کمترین از پنج سانتی گرم باشد: بین بیست تا پنجاه ضربه شلاق، پرداخت جزای نقدی بین پانصد تا یک میلیون ریال با صلاح دید قاضی
 2. مواد مخدر صنعتی دارای وزنی بین یک تا چهار گرم باشد: پرداخت جزای نقدی بین هشت تا بیست میلیون ریال، دو تا پنج سال حبس، سی تا هفتاد ضربه شلاق
 3. وزن مواد مخدرصنعتی بین چهار تا پانزده گرم باشد: سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق، بیست تا چهل میلیون ریال جزای نقدی، پنج تا هشت سال حبس
 4. وزن مواد مخدر صنعتی بیشتر از پانزده گرو و کم‌تر از سی گرم باشد: پرداخت چهل تا شصت میلیون ریال جزای نقدی، سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق، ده تا پانزده سال حبس
 5. مجازات جرم ورود مواد مخدربه زندان که بیشتر از سی گرم باشد، اعدام است؛ علاوه بر حکم اعدام، دادگاه به مصادره تمامی اموال متهم به نفع دولت نیز حکم می‌کند.

روش‌های گرفتن تخفیف در حکم دادگاه برای جرم وارد کردن مواد مخدر به زندان

خفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی ایران به دو صورت کلی امکان‌پذیر است:

1- تخفیف از طریق دادگاه:

در این روش، محکوم علیه می‌تواند با مراجعه به دادگاه صادر‌کننده حکم، درخواست تخفیف مجازات خود را ارائه دهد. دادگاه در صورت احراز شرایطی مانند: توبه، نقص عضو، بیماری، کهولت سن، عدم نداشتن سابقه کیفری در گذشته و غیره می‌تواند در مجازات محکوم علیه، تخفیف قائل شود.

میزان تخفیف مجازات در این روش، به تشخیص دادگاه بستگی دارد. دادگاه می‌تواند مجازات محکوم علیه را به میزان یک تا سه درجه تخفیف دهد. افرادی که با مجازات جرم ورود مواد مخدربه زندان مواجه شده‌اند، می‌توانند با درخواست تخفیف در مجازات از طریق دادگاه، اقدام به کاهش مجازات صادرشده کنند.

2- تخفیف از طریق نهاد‌های عفو و بخشودگی:

در این روش، محکوم علیه می‌تواند با درخواست از نهاد‌های عفو و بخشودگی، مانند رئیس قوه قضاییه، تقاضای عفو یا تخفیف مجازات خود را ارائه دهد. میزان تخفیف مجازات در این روش، به تشخیص نهاد عفو و بخشودگی بستگی دارد. نهاد عفو و بخشودگی می‌تواند مجازات محکوم علیه را به میزان یک تا پنج درجه تخفیف دهد.

محکوم علیه می‌تواند همزمان از طریق دادگاه و نهاد‌های عفو و بخشودگی، درخواست تخفیف مجازات خود را ارائه دهد؛ در صورتی که محکوم علیه از طریق دادگاه درخواست تخفیف مجازات خود را ارائه داده باشد، دادگاه باید ظرف مدت دو ماه به درخواست او رسیدگی کند و در صورتی که محکوم علیه از طریق نهاد‌های عفو و بخشودگی درخواست تخفیف مجازات خود را ارائه دهد، نهاد عفو و بخشودگی باید ظرف مدت سه ماه به درخواست او رسیدگی کند.

جرم ورود مواد به زندان، دارای مجازات‌های سنگین و غیر قابل جبران است؛ از این رو توصیه می‌کنیم در صورتی که شما به اتهام ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شده‌اید، برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از بهترین راهکار‌های قانونی، با یک وکیل متخصص در امور کیفری مشورت کنید.

سخن پایانی

از آنجایی که استعمال مواد مخدر سنتی و صنعتی در کشوربه جامعه و بنیاد خانواده‌ها آسیب زیان بار غیر قابل جبرانی وارد می‌کند؛ برای آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. در قوانین جاری کشور، حمل و نقل، خرید و فروش، توزیع، واردات و صادرات، تولید و ساخت و جابه جایی هر نوع مواد مخدری چه در زندان و چه خارج از زندان و در سطح کشور، جرم محسوب شده و فرد مرتکب این جرائم، مجرم شناخته می‌شود.

مجازات جرم ورود مواد مخدر به زندان نیز، مانند سایر جرائم مرتبط به مواد مخدر دارای مجازات‌های سنگینی است؛ از این رو پیشنهاد می‌کنیم در صورت برخورد با چنین مشکلی حتماً از وکیل کیفری کمک بگیرید.

مشاوره

تلفن تماس :

شبکه های اجتماعی :

پیام بگذارید

مشاوره

تلفن تماس:

شبکه های اجتماعی :

جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده