حضانت فرزند بعد از طلاق با کیست؟

حضانت فرزند بعد از طلاق

حضانت فرزند بعد از طلاق با چه کسی است؟ به طور کلی حضانت فرزند تا 7 سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر است. در صورتی فرزند به سن بلوغ برسد خود در این مورد باید تصمیم بگیرید. خانواده نقش اساسی در تربیت کودک دارند اما به دلایلی ممکن است آنها از هم طلاق بگیرند.  البته در صورت طلاق و جدایی نیز هر دو باید به وظایف خود عمل کنند و کوتاهی نکنند.

مقاله مرتبط: وکیل طلاق توافقی

معنی سرپرستی چیست؟

قیم و سرپرست کلماتی هستند که شاید در ظاهرساده به نظر بیایند اما زمانی به عمق این کلمات می اندیشم متوجه می شویم که دارای معنی گسترده و وظیفه بسیار خطیری می باشند. در تعداد زیادی از جوامع، قانون های متفاوتی برای قیم و سرپرست ایجاد شده است من جمله ایران. تعداد زیادی از ما در زندگی روزمره شاید بارها و بارها فکر گرفتن فرزند یا سرپرستی آن را تجربه کرده باشیم یا خواهان گرفتن فرزندی باشیم و در حال حاظر راه کارهای قانونی آن را می گذرانیم. قیم یا سرپرست، فردی است که وظیفه سرپرستی شخصی را برعهده گرفته است. این کلمه در محاکم قضایی معنای جدی تری به خود خواهد گرفت و به شخصی گفته می ‌شود که از طرف قاضی برای نگهداری طفل صغیر یا ‌دیوانه یا غیر رشید انتخاب شده باشد و در اصطلاح به آن امین حاکم می گویند، بر اساس قوانین اسلام اگر برای طفل صغیری که مسلمان می باشد قیم انتخاب ‌بشود، باید قیم وی هم مسلمان باشد. وکیل خانواده شخصی است که در این دعاوی می تواند برای گرفتن حضانت فرزند به افراد کمک کند.

حضانت فرزند بعد از طلاق:

به دلایل مختلفی زن و شوهر از هم جدا می شوند. اما اگر بین آنها کودکی وجود داشته باشد باید حضانت او مشخص شود. هر دوی والدین باید در  هر صورت وظایف خود را نسبت به کودکان خود انجام دهند در غیر این صورت دادگاه با آنها برخورد می کند. حضانت بعد از طلاق تا 7 سالگی با مادر است و پس از آن باپدر می باشد. در صوذرتی که بعد 7 سال والدین در این موضوع اختلاف داشته باشد دادگاه مصلحت کودک را در نظر می گیرد.

مقاله مرتبط: وکیل حضانت فرزند

حضانت فرزند پسر بعد از طلاق:

میان پسر و دتر هیچ تفاوتی نمی باشد. حضانت هر دو تا قبل 7 سال و بعد آن همانطور است که در مورد بالا به طور کامل ذکر کرده ایم.

حضانت فرزند در طلاق توافقی:

همانطور که گفتیم در طلاق توافقی هر دو شخص در همه موضوعات باهم سازش می کنند. حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی نیر یکی از همان موضوعاتی است که زن و شوهر در مورد آن به توافق می رسند. اما در صوذتی که دادگاه بر این عقیده باشد که این توافق بر صلاح فرزند نیست مداخله می کند. زیرا که صلاح کودک از مهم ترین مسائل است.

حضانت حق والدین است یا تکلیف؟

سوالی که در بیشتر مواقع به اذهان خطور می نماید بحث تکلیف بودن یا حق بودن حضانت می باشد. ماده 1168 قانون مدنی صراحتاً در این مورد بیان می دارد که نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین می باشد. با توجه به این موضوع، دو چهره ای بودن حضانت یعنی هم حق و هم تکلیف بودن آن محرز شده است. اگر با پیروی کردن از اصطلاح مرسوم حضانت و سرپرستی را مطلقاً حق بدانیم باید توجه داشت که حق قابل انتقال است و شخص به راحتی می تواند که قرارداد خصوصی در مورد آن منعقد نماید و یا این که حق خودش را ساقط یا به دیگری انتقال دهد و حتی اگر حضانت را مطلقاً تکلیف و حکم قانون گذار در نظر داشته باشیم. با توجه به اینکه حکم عبارت می باشد از اوامر و نواهی قانون گذار که یا به صورت مستقیم کاری را مباح یا واجب و ممنوع می کند یا آثار حقوقی خاص بر اعمال افراد بار می کند. در این حالت اولویت والدین و اعمال آن نسبت به دیگران مورد نظر قرار ندارد، بلکه اولویت در زمره احکام یا قوانین امری قرار خواهد گرفت.

حضانت کودک در حالت فوت شدن یکی از والدین

در حالت مرگ یکی از ابوین بر اساس ماده 1171 ق.م جمهوری اسلامی ایران حضانت طفل با آنکه زنده می باشد است. هرچند که متوفی پدر طفل بوده باشد و برای او قیم معین کرده باشد. پس بنابراین در حالت فوت شدن مادر حضانت با پدر می باشد. همچنین در حالت فوت پدر حضانت با مادر می باشد، هر چند که جد پدر در قید حیاط بوده باشد و یا طفل قیم داشته باشد. در این مورد ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت و سرپرستی فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها تصویب شده در 06/05/1364 مقرر کرده است که حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدر هایشان به مقام والای شهادت رسیده است و یا فوت شده باشند با مادران آن ها می باشد و هزینه متعارف زندگی این فرزندان اگر که از اموال خودشان بوده باشد، در اختیار ولی شرعی (وصی یا جد پدری) می باشد و اگر از طریق بودجه دولت یا بنیاد شهید پرداخت شود در اختیار مادرانشان قرار خواهد گرفت مگر این که دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت کند.

حضانت فرزندان بالای 18 سال با کیست؟

شاید سوال پیش بیاید که زمانی فرزندان به سن بلوغ می رسند حضانت با کیست؟ بلوغ برای پسران 15 سالگی و برای دختران 9 سالگی است. در صورت بلوغ فرزند او خود باید در این مورد تصمیم بگیرد. این تصمیم در دسترس دادگاه دیگر نمی باشد.

سوالات متداول:

حضانت فرزندان بعد از طلاق بر عهده کیست؟

تا 7 سالگی به عهده مادر و بعد آن برعهده پدر است. البته در صورتیکه عدم صلاحیت پدر اثبات نشود

حضانت بعد از 18 سالگی با کیست؟

بعد از رسیدن به سن بلوغ این تصمیم را خود فرزند می گیرد

مشاوره

تلفن تماس :

شبکه های اجتماعی :

پیام بگذارید

مشاوره

تلفن تماس:

شبکه های اجتماعی :

جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده