طلاق غیابی

طلاق غیابی

قبل از هر توضیحی بهتر است با مفهوم طلاق آشنا شوید، طلاق به معنای از بین رفتن و منحل کردن رابطه زوجیت است و مخصوص ازدواج دائم می باشد و ازدواج موقت را شامل نمی شود و پایان ازدواج موقت به شیوه های دیگر انجام می گیرد. همچنین طلاق در لغت به معنی ترک کردن، رهایی و آزاد کردن می باشد. در حقیقت با طلاق، زن و مرد یکدیگر را ترک و رها خواهند کرد. طلاق در اصطلاح حقوقی به معنی انحلالِ عقدِ دائمِ نکاح، با رعایت کردن تشریفات ویژه می باشد. برای جدایی و پایان زندگی مشترک قانونگذار طلاق را پیش بینی کرده است. هر وقت که مرد مجهول المکان بوده باشد، زن می ‌تواند با کمک وکیل خانواده، طلاق غیابی بگیرد و از همسرش جدا بشود. البته برای تایید مجهول المکان بودن مرد، زن باید در دادخواست دادگاه نشانی حضور شوهر را مشخص نماید. در حالتی که مرد شناسایی نشود، از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی به چاپ می رسد تا اشخاصی اگر اطلاعاتی از شخص دارند، به دادگاه آمده و اطلاعاتی ارائه کنند.

طلاق غیابی از طرف زن

مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی ایران، در شرایطی که خوانده یا وکیل پایه یک دادگستری یا قائم مقام او در هیچ کدام از جلسات دادگاه حضور نداشته باشند و همچنین به صورت کتبی لایحه نفرستاده باشند و اخطاریه دادگاه، ابلاغ واقعی نشده باشد، حکم صادر شده در دادگاه حکم غیابی می باشد. لازم به ذکر است که  غیابی نیز از این قاعده مستثنی نیست، به این معنی می باشد که در حالتی که زن در دادگاه تقاضای طلاق کرده باشد و مرد یا وکیل وی در دادگاه حاضر نبوده باشند و به صورت کتبی از خود دفاع نکرده باشند و همچنین اخطاریه دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، حکم طلاقی که علیه مرد صادر خواهد شد، حکم طلاق غیابی می باشد که برای استعلام گرفتن آن می تواند که به سامانه استعلام طلاق غیابی مراجعه کند. حکم طلاق غیابی از طرف زن در مدت بیست روز از سوی مرد قابل واخواهی است.

طلاق غیابی از طرف مرد

بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی کشور ایران حق طلاق در اختیار مرد می باشد. پس اگر که مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسرش بدهد چه زن در دادگاه حاضر شود و یا حضور پیدا نکند و لایحه نیز ارائه نکند قطعا رای طلاق صادر می شود. اما در حالت دوم رای صادر شده طلاق غیابی می باشد و خانم می تواند در مدت زمان قانونی واخواهی نماید. موضوعی که اهمیت دارد این است که رای طلاق به درخواست مرد از سوی دادگاه صادر خواهد شد. اما باید بدانید که ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زن (زوجه) می باشد که در رای دادگاه منعکس می شود. پس از صادر شدن حکم طلاق غیابی به درخواست زوج اگر که مهریه قبلا توسط خانم مطالبه نشده باشد زوج در حالت اصرار داشتن و عدم داشتن توانایی پرداخت یک جای مهریه می تواند که دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به شعبه صادر کننده طلاق به طرفیت زوجه تقدیم نماید.

وضعیت حضانت کودکان در طلاق غیابی چگونه است؟

وفق با قانون حضانت دختر و پسر تا پایان ۷ سالکی با مادر است و دختر از ۷ذتا ۹ سالگی با پدر و پسر هم از ۷ تا ۱۵ سال با پدر است در طلاق غیابی نیز تا وقتی که شوهر مجهول المکان بوده باشد حتی اگر فرزند از قید حضانت مادر خارج شده شود حضانت با مادر است. به هر حال هر وقتی که پدر بازگردد اگر فرزند در قید حضانت پدر باشد می تواند که از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید و بر اساس قانون نفقه فرزندان با پدر خواهد بود.

تکلیف طلاق غیابی در حالت بازگشت مرد چیست؟

در مورد تکلیف طلاق غیابی بعد از صدور حکم طلاق، زن باید عده را نگه دارد، یعنی این که به مدت چهار ماه و ده روز از ازدواج مجدد و دوباره خودداری کند. اگر که در این مدت شوهر غائب برگردد می‌تواند، به همسر خودش رجوع نموده و به زندگی زناشویی ادامه بدهد. اما اگر که بعد از سپری شدن مدت عده بازگردد، دیگر این طور حقی نسبت به همسر سابق خویش ندارد. به لحاظ مراحل طلاق از شوهر غایب مفقود نیز، کافی می باشد که خانم در دادخواست طلاق به علت عدم اطلاع او از نشانی همسرش، او را مجهول‌المکان معرفی کند.

مشاوره

تلفن تماس :

شبکه های اجتماعی :

پیام بگذارید

مشاوره

تلفن تماس:

شبکه های اجتماعی :

جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده