هروئین چیست؟ مجازات حمل هروئین در قانون جدید 1403

مجازات حمل هروئین

هروئین چیست؟

هروئین یک نوع از انواع مواد مخدر صنعتی است. به دلیل ضرر‌ها و آسیب‌های زیادی که این ماده مخدر بر روی سلامت جسم و روان افراد می‌گذارد. حمل، نگهداری، پخش و استفاده از هروئین جرم محسوب می‌شود.

جرم حمل هروئین همانند سایر موارد دیگر مربوط به مواد مخدر، دارای مجازاتی است. مجازات این جرم بر اساس ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، تعیین می‌گردد. در این ماده بر اساس میزان هروئین حمل شده یا نگهداری شده، مجازات برای مجرم توسط مجریان قانون مشخص می‌شود. 

مجازات جرم حمل هروئین شامل جریمه نقدی، حبس و شلاق شروع می‌شود و حتی در مقادیر بالا مجازات اعدام و مصادره اموال را نیز به همراه دارد. میزان این مجازات کاملاً به مقدار هروئین وابسته است. این ماده تبصره‌هایی نیز دارد. در ادامه به طور کامل‌تر جرم حمل هروئین بررسی می‌گردد.

مجازات نگهداری هروئین در قانون جدید

به دلیل اهمیت جرم مواد مخدر و موارد مرتبط با این جرم، قانون جداگانه‌ای در جایگاه قانون مبارزه با مواد مخدر به ثبت رسیده است. قانون مبارزه با مواد مخدر دارای 46 ماده است و در طی تمامی این ماده‌های کلیه جرایم به همراه مجازات آن‌ها توضیح داده شده است.

آخرین تغییرات صورت گرفته در ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر که مرتبط به مجازات آن‌ها هست در طی سال 1396 اتفاق افتاده است. مجازات نگهداری هروئین به شرح زیر است. این مجازات برای جرم حمل هروئین نیز صدق می‌کند:

 1. نگهداری تا 5 سانتی گرم:
  مجازات این مقدار دارای جریمه نقدی از 50 هزار تومان تا 100 هزار تومان و 20 الی 50 ضربه شلاق است.
 2. نگهداری 5 سانتی گرم تا یک گرم:
  مجازات برای نگهداری این میزان دارای 200 الی 600 هزار تومان جریمه نقدی و 30 تا 70 عدد ضربه شلاق است.
 3. نگهداری بیش از 1 گرم تا 4 گرم:
  نگهداری 1 تا 4 گرم هروئین، 800 هزار تومان تا 2 میلیون تومان جریمه نقدی و 30 تا 70 ضربه شلاق به همراه 5 سال حبس دارد.
 4. نگهداری هروئین بین 4 تا 15 گرم:
  2 میلیون تا 4 میلیون جریمه نقدی به همراه 30 الی 74 ضربه شلاق و به اضافه 5 تا 8 سال حبس از مجازات جرم نگهداری هروئین بین 4 تا 15 گرم است.
 5. نگهداری هروئین بین 15 تا 40 گرم:
  نگهداری این میزان از هروئین مجازاتی از 4 تا 6 میلیون جریمه نقدی، 30 تا 74 ضربه شلاق و 10 تا 15 سال زندان را به همراه دارد.
 6. نگهداری بیشتر از 30 گرم هروئین:
  اعدام و مصادره اموال برای این جرم در مقادیر بیش از 30 گرم وجود دارد.

البته بر اساس تبصره یک این ماده، اگر ثابت شود که فرد مجرم برای بار اول این جرم را مرتکب شده است و موفق به فروش و توزیع نشده باشد. چنانچه میزان هروئین بیش از 100 گرم نباشد با جمع شروط ذکر شده یا عدم قصد فروش یا توزیع در داخل کشور، دادگاه با توجه به مسیر حمل و کیفیت، مجرم را به حبس ابد و مصادره اموال به دست آمده از آن جرم محکوم می‌کند.

ویژگی وکیل کیفری خوب

مجازات حمل هروئین در قانون جدید

از آنجا که جرایم مواد مخدر از اهمیت ویژه ای برخوردار است قانون جداگانه ای با نام قانون مبارزه با مواد مخدر تدوین شده است. این قانون بر اساس 46 ماده به جرایمی مانند خریدوفروش، حمل مواد مخدر،ساخت و..پرداخته است. در ماده 8 قانون مبارزه مواد مخدر به ورود ماده مخدر هروئین به کشور و مجازات جرم حمل ،خریدو فروش و … براساس میزان آن پرداخته است.

مجازات مصرف‌ کننده هروئین چیست؟

مجازات مصرف‌ کننده هروئین به مواردی وابسته است؛ ولی در حالت کلی اگر فردی مبتلا به اعتیاد به طور مستمر مصرف‌کننده هروئین باشد. محکوم به پرداخت 100 هزار تومان تا 500 هزار تومان جریمه نقدی و 30 ضربه شلاق می‌شود. اگر این شخص برای بار دوم دستگیر شود، 74 ضربه شلاق برای او به عنوان مجازات حمل هروئین و مصرف آن در نظر گرفته می‌شود.

جرم هروئین سال ۱۴۰۲

در سال 1402، هروئین همچنان به عنوان یک معضل بزرگ در ایران شناخته می‌شود. این ماده مخدر اعتیاد آور، نه تنها سلامت و زندگی افراد را به خطر می‌اندازد، بلکه به طور فزاینده‌ای به یک چالش امنیتی و اجتماعی تبدیل شده است.
اثرات مخرب هروئین بر سیستم تنفسی، منجر به بیماری‌های تنفسی مزمن و در نهایت مرگ می‌شود برای همین قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران، حمل و نگهداری هروئین را جرمی نابخشودنی می‌داند و متناسب با مقدار هروئین کشف شده، مجازات‌های سختی را برای متخلفان در نظر گرفته است. در این میان، ماده 8 این قانون به طور شفاف، میزان جریمه و مجازات را برای هر بازه وزنی از هروئین مشخص می‌کند.

تغییرات جزئی در مجازات حمل هروئین در سال 1402:

در سال 1402 تغییرات جزئی در مجازات‌های مربوط به جرم حمل هروئین در ایران اعمال شده است. که در زیر گفته‌ایم: 

 1. یک تا پنج سانتی گرم:
  بیست تا پنجاه ضربه شلاق، طبق مجازات مشخص شده در سال۱۴۰۲ پرداخت پنجاه هزار تومان تا صد هزار تومان جریمه نقدی
 2. بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم:
  سی تا هفتاد ضربه شلاق، از دویست هزار تومان پرداخت جریمه جرم هروئین در سال ۱۴۰۲ تا ششصد هزار تومان
 3. از یک گرم تا چهار گرم:
  از هشصد هزار تومان تا دو میلیون تومان پرداخت جریمه، دو تا پنج سال حبس، سی تا هفتاد ضربه شلاق
 4. چهار تا پنجاه گرم:
  پرداخت جزای نقدی از دو میلیون تومان تا چهار میلیون تومان، سی تا هفتاد چهار ضربه شلاق، دو تا پنج سال حبس
 5. پانزده تا سی گرم:
  پرداخت جزای نقدی طبق مجازات تعیین شده در سال ۱۴۰۲ از چهار میلیون تومان تا شش میلیون تومان، ده تا پانزده سال حبس، سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
 6. بیشتر از سی گرم:
  مصادره کلیه اموال به نفع دولت، اعدام

جرم فروش هروئین در سال ۱۴۰۳ چیست؟

خرید و فروش مواد مخدر یکی از دلایل از بین رفتن امنیت و نظم جوامع است. این جرم به دو صورت انجام می‌گیرد. به طور مستقیم به مصرف‌کننده فروخته می‌شود، یا اینکه فروش بین توزیع‌کنندگان مختلف صورت می‌گیرد.

ممکن است هروئین در طی چند مرحله جابه جا شود و سپس به دسته مصرف‌کننده اصلی برسد. در این بین تمامی افراد به جرم حمل هروئین محکوم هستند. مجازات حمل هروئین یا همان جرم فروش هروئین بر اساس مقدار مواد حمل شده تعیین می‌گردد.

این جرم دارای مجازات شلاق، جریمه مالی و حبس است. اگر فروش هروئین در مقادیر بالاتر از 30 گرم اتفاق بیوفتد، مجرم محکوم به اعدام است و علاوه بر اعدام تمامی اموال او مصادر می‌شود. 

البته در نظر داشته باشید که این اموال مصادره شده، شامل اموالی می‌شود که از طریق فروش هروئین به دست آمده باشند. پیشنهاد میشود در صورت بروز این گونه مشکلات با یک وکیل کیفری خوب مشورت و مشاوره دریافت کنین. 

کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر را دارد؟

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم اتفاق افتاده مربوط به مواد مخدر به منظور تعیین مجازات حمل مواد مخدر در آیین دادرسی کیفری تعیین شده است. 

بر طبق بند پ در ماده 303 آیین دادرسی کیفری کلیه جرایم مواد مخدر و تمامی مواد روان‌گردان و سایر موادی که شامل این نوع از مواد آسیب‌زا می‌شوند. 

صلاحیت رسیدگی آن‌ها به دادگاه انقلاب مربوط است. جرم حمل هروئین در هر میزانی در دادگاه انقلاب محل وقوع جرم مورد بررسی قرار می‌گیرد. شما در طی رسیدگی به این جرم در دادگاه انقلاب می‌توانید برای پیشبرد بهتر پرونده در کنار خود وکیل مواد مخدر مجرب و متخصص داشته باشید.

نمونه پرونده های کار شده وکیل مواد مخدر
Examples of worked cases of a drug lawyer
خلاصه مطلب:
به دلیل آسیب‌ها و اختلال‌هایی که توسط فروش، حمل، نگهداری و… ماده مخدر هروئین در جامعه رخ می‌دهد. جرم حمل هروئین بسیار حساس است. مجازات حمل هروئین در دادگاه انقلاب بر اساس ماده 8 قانون جدید مبارزه با مواد مخدر تعیین می‌شود. 
این مجازات‌ها که شامل حبس، شلاق و جریمه نقدی می‌شوند بر اساس میزان هروئین حمل شده یا توزیع شده دارای تفاوت‌هایی هستند. اعتیاد و مصرف هروئین جرم است و دارای مجازات جریمه نقدی و شلاق می‌شوند. 
شلاق جرم مصرف هروئین بیش از یکبار افزایش می‌یابد. یک وکیل پایه یک دادگستری در پروسه پرونده‌های جرم مواد مخدر بسیار مفید واقع می‌شود. باتوجه به حساسیت و گستردگی جرم حمل هروئین ممکن است همچنان سؤالات یا ابهاماتی برای شما وجود داشته باشد، می‌توانید سؤالات خود را با ما به اشتراک بگذارید تا تیم متخصص سایت در اسرع وقت پاسخگوی شما باشند.

سؤالات متداول درباره مجازات هروئین

آیا مجازات حمل هروئین، فروش، نگهداری و مصرف آن یکسان است؟

✅ خیر؛ مجازات حمل، نگهداری و فروش هروئین یکسان است؛ ولی مجازات مصرف این ماده متفاوت با آن‌ها هست.

❓ بر اساس کدام ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات جرم حمل موارد مخدر مورد بررسی قرار می‌گیرد؟
✅ ماده 8 مربوطه به مجازات این جرم است.

❓ در کدام دادگاه جرائم مواد مخدر بررسی و تعیین مجازات می‌شوند؟
✅ دادگاه انقلاب، دادگاه صالح بررسی جرائم ناشی از حمل، نگهداری، فروش و مصرف مواد مخدر است. این دادگاه بر طبق یکی از بند‌های آیین دادرسی کیفری تعیین شده است.

❓ مجازات حمل هروئین برای کدام گروه از افراد متفاوت است؟
✅ مجازات حمل مواد مخدر به عوامل زیادی بستگی دارد. اما برای افراد زیر 18 سال، افراد ناتوان ذهنی و کارکنان وابسته به دولت مجازات متفاوتی دارند.

❓ اگر فرد زیر 18 سال مرتکب جرم مواد مخدر شود، جرم او در کدام یک از دادگاه‌ها بررسی می‌شود؟
✅ رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوان در جرائم مربوط به مواد مخدر در دادگاه‌های کیفری یک صورت می‌گیرد.

مشاوره

تلفن تماس :

شبکه های اجتماعی :

پیام بگذارید

مشاوره

تلفن تماس:

شبکه های اجتماعی :

جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده