مجازات مخفی کردن یا فراری دادن متهم و مجرم

مجازات مخفی کردن یا فراری دادن متهم و مجرم

قبل از پرداختن به مجازات فراری دادن متهم لازم است نکاتی را یادآوری کنیم .بعضی از متهمان یا مجرمان به دلیل اینکه تنبیه نشوند تصمیم میگیرند فرار کنند یا خود را مخفی نمایند تا قانون نتواند آنها را مجازات کند و به سزای اعمالشان برساند. در این بین کسانی که به مخفی کردن متهم یا مجرم و یا فرار آنها کمک کنند نیز مجرم شناخته میشود و برای وی حکمی در قانون مجازات اسلامی ایران درنظر گرفته شده است. هرکس به مخفی کردن یا فراری دادن مجرم یا متهم کمک کند؛ بنابر جرم آن فرد خود نیز مجازات خواهد شد.

مجرم یا متهم فراری نیز علاوه بر مجازاتی که باید برای جرم خود متحمل شود جرم فرار یا مخفی شدن نیز به مجازات وی اضافه میشود. وکیل پایه یک دادگستری تهران به تمامی قواعد و مقررات این جرائم آگاه است و میتواند به شما در این زمینه کمک کند.  اکنون به بررسی مجازات مخفی کردن متهم و مجرم یا فراری دادنشان میپردازیم.

مجازات کمک به فرار یا مخفی کردن متهم
Punishment for helping the accused escape or hide

مجازات کمک به فرار یا مخفی کردن متهم

مجازات فراری دادن متهم و مخفی کردن آن نسبت به جرم متهم معین میشود که به طوری کلی این مجازات شامل موارد زیر است:

اگر فرد فراریدهنده مسئولیت نگهداری از متهم را داشته باشد:

·        اگر متهم محکوم به اعدام، رجم یا صلب باشد فردی که به وی در فرار کردن کمک کند، برای مجازات مخفی کردن متهم به 3 الی 10 سال حبس محکوم میشود.

·       در صورتی که مجازات متهم حبس بیشتر از 10 سال باشد، فراریدهنده وی به حبس بین 1 تا 5 سال حبس مجازات میشود.

·        به غیر از استثنائات بالا مجازات فراری دادن متهم شامل 6 ماه تا 3 سال حبس است.

وکیل کیفری در تهران شخصی است در این موارد میتوانید از دانش او کمک بگیرید. اگر فراریدهنده متهم مجری قانون نبوده باشد:

·       اگر مجازات متهم اعدام، صلب یا حبس ابد باشد فراریدهنده وی به 6 ماه الی 2 سال حبس محکوم خواهد شد.

·       در غیر از موارد فوق فراریدهنده متهم به مدت 3 ماه تا یک سال حبس میشود.

در قانون مبارزه مواد مخدر مجازات مخفی کردن متهم یا فراری دادن متهم و مجرم کمی تفاوت دارد طبق این قانون شیوه مجازات این جرائم به شرخ زیر است:

·       در صورت مرتکب شدن به جرم مخفی کردن یا فراری دادن متهم فرد تحت تعقیب قضایی قرار میگیرد.

·       در صورتی که اثبات شود فراری دادن یا مخفی کردن متهم به عمد انجام شده است، مجرم به مجازات حبسی محکوم میشود.

·       اگر کسی عامل اصلی در جرم فراری دادن و مخفی کردن متهم باشد به حبس طولانیتر و در بعضی موارد به اعدام محکوم خواهد شد.

·       اگر متهم به جرائم مواد مخدر مجازات حبس ابد یا اعدام داشته باشد به ترتیب، ده سال و بیست سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق مجازات میشود.

مجازات کمک به فرار کردن مجرم

مجازات مخفی کردن مجرم یا جنایتکار با متهم متفاوت است. اگر میخواهید از این مجازاتها آگاهی داشته باشید با وکیل حقوقی آنلاین ارتباط برقرار کرده تا شما را راهنمایی کند. مجموعهای از افراد مسئول نگهداری مجرمان هستند اگر مجرم بتواند از دست آنها فرار کند و مجازاتش اعدام، رجم یا صلب باشد، مجازات فراری دادن مجرم بین 3 تا 10 سال به حبس حکم دارد. در صورتی که مجرم به حبس بیشتر از 10 سال محکوم باشد فراریدهنده وی نیز به یک الی پنج سال حبس تنبیه خواهد شد. در سایر موارد نیز هر فردی که در فرار مجرم مسئولیتی داشته باشد به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم میشود.

اگر شخصی که مسئول نگهداری مجرم بوده موجب فرار او شود و جرم او قتل مستوجب قصاص باشد، مجازات فراری دادن مجرم تا زمان تحویل وی به مقامات این است که باید در حبس به سر ببرد. اگر نتوان دیگر به مجرم دسترسی داشت، فرد فراریدهنده در صورت درخواست اولیا دم به 3 تا 10 سال حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد. در صورتی که شخصی غیر از مسئول موجب فرار کردن مجرمی باشد که محکوم به اعدام، صلب یا حبس ابد است، به یک تا 3 سال حبس محکوم میشود. در صورتی که محکومیت مجرم موارد گفته شد نباشد، مجازات فراریدهنده 3ماه تا یک سال حبس مشخص گردیده است.

تمامی مجازاتهای گفته شده برای نزدیکان درجه یک وی نصف خواهد شد.
مجازات فراری دادن مجرم نیز اگر به اعدام، قطع دست، قصاص، صلب، رجم محکوم شده باشد حبس از یک تا 3 سال و برای حکم حبس ابد، پنهان کاری وی از 6 ماه تا دو سال حبس خواهد بود. مجازات مخفی کردن مجرم که به مجازات به جز موارد گفته شد محکوم است، تنبیه فرد پنهان کار از یک ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است.

آیا مجازات فراری دادن متهم و مجرم یا پنهان کردن آنها برای همه افراد یکسان است؟

با وجود اینکه فراری دادن یا پنهان کردن متهم و مجرم، جنایت به حساب میآید اما قانونگذار قانون را به گونهای تعیین کرده است که برخی افراد مانند بستگان درجه یک تا حداقل نصف مقدار مشخص شده کمتر مجازات شوند. این افراد به شرخ زیر هستند:

1.    زن و شوهر حتی در صورتی که از هم جدا شدهاند و طلاق گرفتهاند.

2.    پدر و مادر متهم و مجرم یا اجداد او

3.    فرزاندان مجرم یا متهم

4.    نزدیکان درجه یک فرد

5.    خواهران و برادران مجرم یا متهم

کلام آخر

در قوانین جمهوری اسلامی ایران فراری دادن و پنهان کردن متهم یا مجرم و فراهم کردن لوازم انجام این امر برای آنها جرم به حساب میآید و مجازاتی برای آن تعیین شده است. به منظور حفظ امنیت جامعه این تنبیهها تعیین شده تا افراد رعایت کنند و مجرمان به سزای اعمال خود برسند معمولاً برای مجازات مخفی کردن مجرم جرم یا متهم حبس تعیین شده و در بعضی موارد شامل شلاق و اعدام نیز میشود. این جرائم در قانون مبارزه با مواد مخدر جداگانه تعیین شده است.

سؤالات متداول

1.    آیا تهیه کردن لوازمی جهت فرار و مخفی شدن مجرم یا متهم جرم به حساب میآید؟

بله جرم است اما با میزان مجازات کمتر

2.    اگر خواهران و برادران مجرم به فرار او کمک کنند شامل مجازات مخفی کردن مجرم خواهند شد؟

بله اما میزان حکم آنها نسبت به افراد عادی کمتر خواهد بود چون جزء اقوام درجه یک به حساب میآیند.

3.    فرق متهم با مجرم چیست؟

متهم فردی است که از نظردادگاه مجرم احتمالی است اما جرم او ثابت نشده اما مجرم شخصی است که جرم او ثابت شده و باید مجازات شود.

مشاوره

تلفن تماس :

شبکه های اجتماعی :

پیام بگذارید

مشاوره

تلفن تماس:

شبکه های اجتماعی :

جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده