وکیل جرایم علیه امنیت کشور—جاسوسی و جرایم وابسته به آن

وکیل جرایم علیه امنیت کشور

وکیل جرایم علیه امنیت کشور در ادامه بیان میکند: همان طور که مستحضرید حاکمیت ملی همواره مهم ترین و با اهمیت ترین ارزش برای همه ملت ها بوده است و علی رغم تلاش هایی که در دوران معاصر برای ایجاد کردن نوعی فدرالیسم فرا ملی انجام شده، هنوز هم می توان بیان کرد که این مفهوم در حقوق بین الملل تقریبا یک برج و باروی غیرقابل تسخیر و مورد تأکید فراوان تمام ملت ها و دولت ها می باشد.

با توجه به ارزشی که ملت های گوناگون همواره برای حاکمیت خود قائل بوده و هستند و با توجه به تلاش به جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت می توانند برای حاکمیت و استقلال آن ها ایجاد نمایند از قدیم الایام مقررات سخت و زیادی راجع به جرایم علیه امنیت وجود داشته و خواهد داشت.

وکیل جرایم علیه امنیت کشور با دانستن این جرائم کمک زیادی به شما خواهد کرد. حتی بعضی از این مقررات را به لحاظ زمانی مقدم بر مقررات راجع به دیگر جرائم و مقررات مربوط به حقوق جزای عمومی دانسته اند. در صورت مواجه شدن با موارد مرتبط به امنیت ملی می توانید از یک مشاوره حقوقی با تجربه در این زمینه مشورت بگیرید.

شماره وکیل جرایم علیه امنیت و آدرس دفتر جهت مراجعه حضوری:

آدرس دفتر: خیابان صیاد شیرازی جنب اورژانس سابق ساختمان اداری آوا‌ طبقه اول دفتر وکالت موسی الرضا میر

جهت اعطای وکالت به آقای موسی الرضا میر و دریافت مشاوره از ایشان، با شماره های زیر تماس بگیرید:

تلفن همراه: 09123829850 تلفن دفتر: 46224091

جاسوسی و محاربه:

این دو واژه اعمال مجرمانه ای می باشند که ارتکاب آن ها باعث ایجاد شدن هرج و مرج و ایجاد اغتشاش در نظم داخلی کشور خواهد شد. این جرائم در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران با عنوان جرم محاربه، بغی و افساد فی الارض که در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی تصویب شده در سال 1370 و جرائم علیه امنیت ملی

که در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تصویب شده در سال 1357 و موردهایی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح قید شده است. جرایم علیه امنیت به دو دسته جرائم علیه امنیت داخلی و جرائم علیه امنیت خارجی تقسیم شده اند.

جاسوسی و جرایم وابسته به آن:

یکی از مصادیق بارز جرایم علیه امنیت ملی می باشد که معمولا یک جرم سازمان یافته است و در عین حال فرا ملی است، چون که با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در حوزه امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته و با استفاده‌ کردن از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار خواهد گرفت.

بر اساس ماده 5047 قانون مجازات اسلامی هر شخصی که نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیماتی را راجع به سیاست داخلی و خارجی نظام کشور را عالما و عامداً در اختیار اشخاصی که صلاحیت دسترسی به آن ها را ندارند قرار بدهند یا از مفاد آن ها مطلع نمایند به شیوه ای که متضمن نوعی جاسوسی بوده باشد

با نظر داشتن به کیفیات و مراتب مربوطه جرم به یک تا ده سال حبس محکوم خواهد شد. برای مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری خوب در رابطه با این جرایم تماس بگیرید.

تبلیغ کردن علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام:

لازم است بدانید که بر اساس ماده 500 قانون مجازات اسلامی ایران هر شخصی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه های مخالف با نظام به هر نحو و به هر روشی فعالیت تبلیغی کند، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.  مجازات این جرم، سه ماه تا یکسال حبس است. این جرم نمونه بارز یک جرم سیاسی می باشد که پیگیری آن توسط وکیل جرایم علیه امنیت کشور است.

عضویت یافتن در جمعیت با قصد برهم زدن امنیت کشور:

بر اساس ماده 498 قانون مجازات اسلامی تصویب شده در سال 1375 هر شخصی با هر دسته، جمعیت یا شبه جمعیتی بیش تر از دو نفر در داخل یا خارج از کشور با عنوان هر اسم یا عنوانی تشکیل بدهد یا اداره کند که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور بوده باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده 17 قانون جرایم نیروی مسلح هر شخص نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس جمهوری اسلامی ایران را طراحی کند یا بدان اقدام کرده و به این مقصود جمعیتی تشکیل دهد یا اداره کند و یا در این چنین جمعیتی شرکت کند و یا معاونت موثر داشته باشد محارب به حساب می آید. مجازات این جرم، بر اساس قاون، دو تا ده سال است.

مشاوره

تلفن تماس :

شبکه های اجتماعی :

پیام بگذارید

مشاوره

تلفن تماس:

شبکه های اجتماعی :

جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده