انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور

بررسی انحصار وراثت ایرانیان مقیم خارج کشور

انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور

مسئله مورد بحث این مقاله یک مشکل مهم برای ایرانیان خارج از کشور می باشد. انحصار وراثت یکی از مهم‌ ترین دغدغه های ایرانیان خارج از کشور است که این مشکل بزرگ و مهم برای اشخاص زیادی که در خارج از کشور سکونت دارند ممکن است ایجاد بشود. به تقسیم کردن اموال باقی مانده مانده از فرد متوفی (ماترک) بین وراث قانونی ایشان و مطابق با وصیت‌نامه‌ای که شخص متوفی از خویش به جا گذاشته است، انحصار وراثت می گویند. انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور مثل انحصار وراثت ایرانیان داخل کشور انجام می ‌شود. یعنی این که برای هر دو مورد باید گواهی انحصار وراثت اخذ شود. بعضا اتفاق می افتد که متوفی یا تعدادی از وراث او در خارج از کشور سکونت داشته باشند و امکان حضور در ایران را نداشته باشند. در این صورت باید ورثه یا وراثی که در خارج از کشور حضور دارند برای دریافت گواهی انحصار وراثت اقدامات لازم را انجام دهند.

مراجعه به شورای حل اختلاف

برای انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور باید پس از دریافت گواهی فوت، وکیل پایه یک دادگستری به همراه مدارک شناسایی وراث و متوفی به شورای حل اختلاف شهری که محل آخرین سکونت متوفی بوده است، مراجعه نماید. بر اساس ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، دعاوی در مورد به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی بوده باشد تا وقتی که ترکه تقسیم نشده باشد در دادگاه محلی اقامه خواهد شد که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده است. اگر که آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نبوده باشد رسیدگی به دعاوی این چنینی در صلاحیت دادگاهی می باشد که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

اخذ گواهی انحصار وراثت متوفیان مقیم خارج از کشور

طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، اشخاص ایرانی در هر کشور دیگری که زندگی کنند از نظر احوال شخصیه باید بر اساس قوانین ایران پیش بروند. لازم است بدانید که این احوال شخصیه به امور مربوط به ازدواج، طلاق، فرزند خواندگی، ارث و وصیت می گویند. همچنین هر موردی که شامل این امور می شود باید بر اساس قوانین ایران اجرا بشود. از آن جایی که ارث جزء احوال شخصیه می باشد پس در نتیجه مراحل آن باید با قوانین ایران پیش برود. تفاوتی ندارند که کدام یک از طرف های پرونده ساکن خارج از کشور بوده باشند. متوفی(شخصی که فوت شده) و یا وارث (فردی که ارث به او می رسد) می توانند هر دو حتی در خارج از کشور بوده باشند. اما اموال و دارایی های فرد متوفی در داخل ایران باشد، مطابق با قانون جمهوری اسلامی ایران تقسیم و به وراث منتقل خواهد شد.

دریافت گواهی انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور در صلاحیت کدام دادگاه می باشد؟

اگر که یک تبعه خارجی مقیم ایران در داخل یا خارج از کشور ایران فوت نماید، حصر وراثت اموال منقول و غیر منقول او در داخل ایران در صلاحیت دادگاه ایران است. مطابق با ماده 355 قانون امور حسبی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به دعاوی مربوط به ترکه اتباع خارجی در صلاحیت دادگاه ایران می باشد. اما صادر کردن گواهی حصر وراثت تبعه خارجی، توسط دادگاه حوزه آخرین مکان سکونت متوفی انجام خواهد شد. ممکن است که متوفی مقیم ایران نباشد اما اموال و دارایی ‌هایی در داخل ایران داشته باشد. در این حالت صلاحیت رسیدگی با دادگاهی می باشد که آخرین محل زندگی متوفی در ایران در حوزه آن واقع شده باشد.

تقسیم و تحریر ترکه ایرانیان خارج از کشور چگونه است؟

انحصار وراثت ایرانیان مقیم خارج ایران می‌ تواند افزون بر دریافت کردن گواهی انحصار شامل تقسیم و تحریر ترکه هم بشود. به مشخص شدن اموال متوفی و تقسیم آن پس از گواهی انحصار وراثت تقسیم و تحریر ترکه می گویند. از همراهی شما در این مقاله سپاسگزارم.

مشاوره

تلفن تماس :

شبکه های اجتماعی :

پیام بگذارید

مشاوره

تلفن تماس:

شبکه های اجتماعی :

جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده