مجازات حمل مواد مخدر

مجازات حمل مواد مخدر

ایا می دانید مجازات حمل مواد مخدر چیست؟ در طول تاریخ، مبارزه با مواد مخدر یکی از چالش‌های بزرگ بشریت بوده است. از گذشته‌های دور تا به امروز، این مواد قابلیت تأثیرگذاری عمیق بر جوامع را داشته‌اند و به عنوان یک تهدید جدی برای سلامتی و امنیت افراد و جوامع شناخته می‌شوند. در این چارچوب، مجازات حمل مواد مخدر به عنوان یکی از ابزار‌های مهم در جلوگیری از گسترش و ترویج این مواد خطرناک مطرح می‌شوند. مجازات جرم حمل و نگهداری مواد مخدر که به عنوان یک ابزار قانونی برای جلوگیری از نادیده گرفتن قوانین مربوط به مواد مخدر به کار می‌رود، هدف اصلی خود را در دو جنبه می‌یابد. اولاً، این مجازات به عنوان یک ابزار پیشگیرانه عمل کرده و با تهدید به مجازات سنگین، افراد را از حمل و قاچاق مواد مخدر منصرف می‌کند. ثانیاً، مجازات حمل مواد مخدر به عنوان یک ابزار تأثیرگذار در جامعه، از طریق تنبیه عمومی، انتشار هشدار‌های قانونی و افزایش آگاهی عمومی، سعی در کاهش تقاضا و عرضه مواد مخدر دارد. در این مقاله به بررسی مجازات نگهداری مواد مخدر می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

قانون حمل مواد مخدر چیست؟

جرائم مواد مخدر به عنوان یکی از انواع جرایم کیفری در قانون مجازات اسلامی به شمار آمده و مشمول مجازات‌های سنگینی نیز هستند. از این رو بهتر است با این جرائم آشنا شوید و در صورت درگیری با هر یک از این موارد از طریق وکیل جرائم مواد مخدر به دنبال پیگیری حقوقی پرونده خود باشید. یکی از این دعاوی، حمل مواد مخدر بوده که به معنای حمل و نگهداری مواد مخدر در مکان‌های عمومی یا خصوصی است. مجرمان مرتکب حمل و نگهداری مواد مخدر به منزله قانون مشمول مجازات حمل مواد مخدر می‌باشند که بسته به نوع و مقدار مواد مخدر حمل شده از سوی قاضی تعیین می‌شود.

 

ویژگی وکیل کیفری خوب

 

انواع مجازات حمل مواد مخدر

افرادی که به عنوان مجرم مرتکب جرم جابجایی مواد مخدر و نگهداری آن شده باشند، مشمول انواع مجازات نگهداری مواد مخدر هستند که این مجازات‌ها توسط قاضی با بررسی‌های نهایی بر روی پرونده و برحسب مقدار و نوع مواد مخدر حمل و نگهداری شده تعیین می‌شود. در ادامه مجازات مواد مخدر برای انواع حجم جابجا شده را بررسی می‌کنیم:

مجازات حمل مواد مخدر تا 50 گرم

مجازات جرم جابجایی مواد مخدر تا 50 گرم در ایران، شامل جزای نقدی تا 3 میلیون ریال و حداکثر 50 ضربه شلاق است. این مجازات برای حمل تریاک یا سایر مواد سنتی تا 50 گرم تعیین شده است. لازم به ذکر است که مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر در سال ۱۴۰۰، با توجه به نوع و مقدار مواد مخدر، متفاوت است و برای مقادیر بیشتر از 50 گرم نیز، مجازات‌های سنگین‌تری تعیین شده است.

مقاله مرتبط: مجازات استفاده از مواد مخدر گل

مجازات حمل مواد مخدر بیشتر از 50 گرم تا 500 گرم

مجازات نگهداری مواد مخدر در ایران بر اساس وزن مواد مخدر حمل یا نگهداری شده، تعیین می‌شود. برای مقادیر بیشتر از 50 گرم تا 500 گرم، جزای نقدی از 500 تا 1 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است. همچنین، برای این مقدار از مواد مخدر، جزای شلاق نیز در نظر می‌گیرند که تعداد ضربات آن بین ۱۰ تا ۷۴ ضربه می‌باشد.

مجازات حمل مواد مخدر بیشتر از 500 گرم تا 5 کیلوگرم

مطابق با ماده 4 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، برای حمل و نگهداری بیشتر از 500 گرم تا 5 کیلوگرم مواد مخدر مانند تریاک، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر در این مقدار، شامل جریمه نقدی از 15 میلیون تا 60 میلیون ریال است. همچنین برای مجرمان، بین 40 تا حداکثر 74 ضربه شلاق در نظر گرفته می‌شود. اما نکته مهم اینجاست که برای چنین جرمی، مجازات حبس از 2 تا 5 سال نیز وجود دارد که جزء اصلی‌ترین موارد مجازات نگهداری مواد مخدر است.

مجازات حمل مواد مخدر بیشتر از 5 کیلوگرم تا 20 کیلوگرم

حال اگر فردی مرتکب جرم جابجایی مواد مخدر و نگهداری آن در حجم بیشتر 5 تا 20 کیلوگرم شده باشد، باید بداند که مجازات‌های سنگینی در انتظار اوست. مطابق با قانون مبارزه با مواد مخدر می‌توان گفت مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر بیشتر از 5 تا 20 کیلوگرم، شامل حبس به مدت 5 تا 10 سال است. همچنین، جزای نقدی به مقدار شصت تا دویست میلیون ریال نیز برای چنین مجرمانی در نظر گرفته شده و آن‌ها مشمول حداقل 50 و حداکثر 74 ضربه شلاق هم می‌شوند. در صورتی که مجرمی برای دومین بار مرتکب چنین جرمی در این حجم از مواد مخدر شود، به جای جزای نقدی اموال او را مصادره می‌کنند. اگر این جرم برای بار سوم در حجم بیشتر از 5 تا 20 کیلوگرم تکرار شود؛ علاوه بر مصادره اموال، حکم اعدام نیز به عنوان مجازات جرم جابجایی مواد مخدر صادر می‌شود.

مقاله مرتبط: جرم جاسازی مواد مخدر

مجازات حمل مواد مخدر بیشتر از 20 کیلوگرم

مجازات نگهداری مواد مخدر در صورتی که مقدار آن بیشتر از بیست کیلوگرم تا صد کیلوگرم بوده باشد، شامل حداقل پنج و حداکثر ده سال حبس در زندان، بین 50 تا 74 ضربه شلاق و جزای نقدی از شصت تا دویست میلیون ریال است. همچنین برای چنین جرمی در صورت تکرار، مصادره اموال و اعدام هم در نظر گرفته می‌شود.

به این نکته توجه داشته باشید که اگر حجم مواد مخدر حمل یا نگهداری شده بیشتر از صد کیلوگرم باشد؛ علاوه بر 15 تا 60 میلیون ریال جریمه نقدی، 2 میلیون ریال به ازای هر کیلوگرم اضافه نیز در نظر گرفته می‌شود. این مجرمان مشمول 40 تا 74 ضربه شلاق نیز هستند و حکم حبس ابد برای آن‌ها صادر خواهد شد.

مقاله مرتبط: وکیل اعاده دادرسی

 

مجازات حمل مواد مخدر سنتی

مشارکت در حمل مواد مخدر چه جرمی دارد؟

همکاری و مشارکت در جرم به منزله جرم محسوب می‌شود معاونت در جرم مواد مخدر نیز جرم است و مجازات خود را دارد.  مطابق با قوانین کشور تمامی افرادی که در جرم حمل و نگهداری مواد مخدر همکاری یا مشارکتی داشته باشند، به عنوان مجرم شناخته شده و مشمول مجازات‌های سنگینی می‌شوند. این مجازات برای افراد به هدف تنبیه در اذهان عمومی و جلوگیری از تکرار دوباره جرم اعمال خواهند شد. باید در نظر داشته باشید که ممکن است مشارکت در حمل مواد مخدر با نیتی خوب انجام شود ولی در تعیین جرم بودن این عمل، نیت تأثیری نخواهد داشت و در نهایت افراد مشمول مجازات تعیین شده از سوی قاضی پرونده و بر اساس حجم و مقدار مواد مخدر حمل شده، خواهند شد.

 مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر غیر صنعتی

مواد مخدر را به دو دسته صنعتی و غیر صنعتی تقسیم می‌کنند. مواد مخدر غیرصنعتی شامل مواردی مانند تریاک، سوخته، شیره، گراس و بنگ هستند. مجازات حمل مواد مخدر غیرصنعتی متناسب با حجم و به تناسب وزن مواد مخدر حمل و نگهداری شده، تعیین خواهد شد. از این رو برای تعیین مجازات، مجرمان را به چندین گروه بر اساس محدوده وزن ماده مخدر حمل و نگهداری شده تقسیم می‌کنند که برای هر یک از این گروه‌ها مجازات متفاوتی نیز در نظر گرفته شده است.
مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر غیر صنعتی تا 50 گرم مشمول جزای نقدی تا حداکثر 3 میلیون ریال و ضربات شلاق تا حداکثر 50تاست. البته این میزان جرایم نقدی با استناد بر شاخص بانک مرکزی و هر سه سال یکبار تغییر می‌کند.
برای حمل و نگهداری بیشتر از 50 گرم تا 500 گرم مواد مخدر غیرصنعتی نیز، تنها جزای نقدی و ضربات شلاق در نظر گرفته شده است. بین ده تا 74 ضربه شلاق و پنج تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی مشمول حال این مجرمان است.
درصورتی که حجم مواد مخدر بیشتر از 500 گرم تا 5 کیلوگرم افزایش یابد، مجرمان علاوه بر ضربات شلاق و جزای نقدی، مشمول حبس در زندان نیز خواهند شد. افراد علاوه بر پرداخت 15 تا 60 میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 40 تا 74 ضربه شلاق، باید به مدت 2 تا 5 سال نیز در حبس باشند.

اما وقتی حجم مواد مخدر جابجا شده بیشتر از 5 کیلوگرم تا 20 کیلوگرم باشد، مجازاتی شامل جزای نقدی، ضربات شلاق و حبس در زندان برای مجرم در نظر گرفته می‌شود و تکرار جرم جابجایی مواد مخدر در بار دوم مشمول مصادره اموال و در دفعه سوم مشمول مصادره اموال و اعدام است.

باید بدانید که اگر حجم مواد مخدر جابجا شده از بیست کیلوگرم زیادتر شود، علاوه بر تمامی مجازات‌های ذکر شده، حکم حبس ابد نیز برای مجرم صادر می‌کنند. تکرار این جرم مشمول اعدام می‌شود.

 

مزایای ارتباط با وکیل مواد مخدر در پرونده حمل مواد مخدر

وکیل مواد مخدر که نوعی وکیل کیفری است با داشتن دانش و تجربه کافی در زمینه قوانین مربوط به مواد مخدر، می‌تواند به شما در دفاع از حقوق خود کمک کرده و بهترین راه‌حل‌ها را برای شما پیشنهاد دهد. همچنین او می‌تواند در مسیر قانون شما را راهنمایی کرده و بهترین مسیر را برای شما آشکار کند. چنین وکیلی با اطلاع از انواع جرائم مواد مخدر و مجازات حمل مواد مخدر می‌تواند در جهت اثبات بی‌گناهی شما یا کاهش مجازاتتان بهترین مستندات دفاعی را به دادگاه ارائه دهد. در نهایت همکاری و ارتباط با وکیل مواد مخدر بهترین نتایج حقوقی و دفاع از حقوق شما را به همراه دارد.

 

ویژگی وکیل کیفری خوب


مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی

یکی از وظایف وکیل در ایران رسیدگی به جرائم مواد مخدر می باشد. مواد مخدر صنعتی شامل مواردی همچون کراک، کوکائین، مرفین، شیشه و هروئین است. در تعیین مجازات حمل مواد مخدر صنعتی، نوع این مواد تأثیری ندارد و تنها وزن آن‌ها تعیین‌کننده مجازات است.
حمل و نگهداری تا 5 سانتی گرم از مواد مخدر صنعتی مشمول پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بین 20 تا 50 ضربه شلاق است.
در صورتی که حجم جابجا شده بیشتر از 5 سانتی گرم باشد و تا یک گرم نیز افزایش یابد، مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر شامل دو تا شش میلیون ریال جریمه نقدی، حداقل سی و حداکثر هفتاد ضربه شلاق است.
برای جابجایی بیشتر از یک تا چهار گرم از این مواد نیز، علاوه بر 8 تا 20 میلیون ریال جریمه نقدی و 30 تا 70 ضربه شلاق، حبس در زندان به مدت دو تا پنج سال در نظر می‌گیرند.
حداقل سی و حداکثر هفتاد و چهار ضربه شلاق، بیست تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی به علاوه پنج تا هشت سال حبس در زندان نیز از موارد مجازات حمل مواد مخدر صنعتی به مقدار بیشتر از چهار گرم تا پانزده گرم است.
مجازات حمل بیشتر از 15 گرم تا سی گرم مواد مخدر صنعتی نیز عبارت است از، ده الی پانزده سال حبس در زندان به اضافه 40 تا 60 میلیون ریال جزای نقدی و حداکثر 74 ضربه شلاق.
اما درصورتی که مرتکب جرم حمل و نگهداری بیشتر از سی گرم مواد مخدر صنعتی شده باشید، برای شما اعدام و مصادره اموال به حکم قاضی و به استناد قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر در نظر می‌گیرند.

خلاصه مطلب

جرائم مواد مخدر به عنوان یکی از شایع‌ترین دعاوی کیفری به منظور آسیب به جان و مال و آبروی افراد و برهم زدن نظم عمومی و پیشرفت فرهنگی یک جامعه، از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردارند و مشمول مجازات‌های سنگینی به جهت اثر بخشی برای جلوگیری از گسترش بیشتر این دعاوی در سطح جامعه می‌شوند. در این مقاله نیز به بررسی مجازات حمل مواد مخدر در دو نوع صنعتی و غیرصنعتی پرداختیم. باید در نظر داشته باشید که مجازات این جرائم بر اساس حجم مواد مخدر استفاده شده و به رأی قاضی مشخص خواهد شد. برای دریافت مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با وکیل موسی الرضا میر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری متخصص در این زمینه از طریق شماره 09123829850 در ارتباط باشید.

مقالات مرتبط

وکیل در ایران

وکیل در ایران

ادرس: بلوار صیاد شیرازی – جنب اورژانس قدیم -ساختمان اداری آوا – واحد یک – دفتر وکالت موسی الرضا میر وکیل ایرانی با تعهد به

توضیحات بیشتر »
وکیل جرایم مواد مخدر

وکیل مواد مخدر

ادرس: بلوار صیاد شیرازی – جنب اورژانس قدیم -ساختمان اداری آوا – واحد یک – دفتر وکالت موسی الرضا میر بهترین وکیل مواد مخدر کشور

توضیحات بیشتر »

مشاوره

تلفن تماس :

شبکه های اجتماعی :

پیام بگذارید

مشاوره

تلفن تماس:

شبکه های اجتماعی :

جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده