معاونت در جرم مواد مخدر

معاونت در جرم مواد مخدر

شرکت در جرم مواد مخدر و معاونت در جرم مواد مخدر، دو جرم یکسان نیستند و باهم تفاوت دارند. هر دو جرم تلقی می‌شوند و در قانون مجازات مشخصی برای آن‌ها تعبیه شده است. مشارکت در مواد مخدر زمانی است که دو یا چند نفر با همکاری یکدیگر مثلا مواد مخدر حمل کنند و بتوان این جرم را به همه‌ی آن‌ها نسبت داد. جرم معاونت در مواد مخدر به کسی اطلاق می‌شود که شخص یا اشخاصی را ترغیب به انجام جرم کرده و او را تحریک به وقوع جرم می‌کند. در مواردی معاون جرم راه و چاه و نحوه انجام دادن جرم را به آن‌ها نشان می‌دهد. برای اینکه بتوان جرم معاونت در مواد مخدر را به کسی اطلاق کرد و به مجازات رساند، باید حتما مباشر جرم وجود داشته باشد بدون وجود مباشر جرم معاون جرمی وجود ندارد. در ادامه معاونت در جرم مواد مخدر و مشارکت در مواد مخدر را بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مجازات مشارکت در جرم مواد مخدر

برای مشارکت داشتن در حمل و نگهداری مواد مخدر یا خرید و فروش مواد مخدر، مجازات معاونت در حمل مواد مخدر و… چنانچه افرادی در ارتکاب این جرائم باهم شریک بوده و دست داشته‌اند، اینگونه نیست که چون جرم به صورت گروهی انجام شده مجازات آن بین اعضا پخش شود. مجازات مشارکت در جرم مواد مخدر برای هر یک نفر برابر با کل مجازات است. همانطور که گفته شد فرقی نمی‌کند تاثیر کار هر کدام از افراد در وقوع جرم کم بوده یا زیاد، همه به یک اندازه مجازات می‌شوند.


معاونت در جرم مواد مخدر چیست؟

برای شناخت بیشتر معاونت در حمل مواد مخدر بهتر است ابتدا با مشارکت در مواد مخدر آشنا شوید. مشارکت در مواد مخدر یعنی در عملیات اجرائی جرمی دو فرد یا بیشتر از آن با کمک هم جرم را مرتکب شوند. برای مثال اگر شخصی ماده سمی در غذای کسی بریزد و شخص دیگر غذا را به فرد مورد نظر بخوراند؛ گرچه عمل یکی از آن‌ها برای وقوع جرم کافی باشد یا حتی اثر کار آن‌ها متفاوت باشد، شریک جرم محسوب می‌شوند و مجازات خواهند شد. مطابق با ماده 125 قانون اسلامی فرقی ندارد که اثر جرم یک نفر از آن‌ها برای وقوع جرم کافی بوده یا عمل کدام یک اثر کمتری داشته است همه آن‌ها شریک جرم تلقی شده چه به صورت عمدی و چه به صورت غیر عمدی مجازات خواهند شد.
معاونت در جرم مواد مخدر در اصطلاح حقوقی یعنی شخصی که به صورت مستقیم مرتکب جرم مواد مخدر نشده؛ ولی افرادی را ترغیب، تحریک و تشویق به انجام آن جرم کرده است. طبق ماده 126 قانون مجازات اسلامی 3 مورد را برای اشخاص معاون جرم مشخص کرده است.

  • دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت ، موجب وقوع جرم گردد. هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند و یا نحوه انجام جرم را به مرتکب ارائه کند و روش انجام را وی یاد بدهد. هرکس قصد داشته باشد وقوع جرم را تسهیل کند.

اگر فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه معاون برای وی ترغیب کرده است انجام دهد، در مجازات معاونت در جرم مواد مخدر تخفیفی حاصل می‌شود. اگر معاونت در جرم مواد مخدر از کودکان و یا افراد دچار مشکل عقلی که توانایی تشخیص درست وغلط از هم را ندارند برای ارتکاب جرایم مواد مخدر سو استفاده کرده و آنهارا ترغیب به ارتکاب جرم مواد مخدر کند در اینجا به وی دیگر نقش معاون جرم تعلق نمی‌گیرد و مباشر و فاعل جرم تلقی می‌شود.

نمونه پرونده های کار شده وکیل

مجازات مشارکت در حمل مواد مخدر چیست؟

در تمامی کشور‌های جهان حمل مواد مخدر عملی خطرناک است و مجازات دارد مجازات حمل مواد مخدر به نسبت نوع و میزان آن‌ها متفاوت است.

یک تا پنجاه گرم:

در این شرایط مجرم بدون در نظر گرفتن نوع دستگیری ملزوم به پرداخت جزای نقدی و متحمل پنجاه ضربه شلاق می‌شود.

بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم:

در این مورد هم حبس وجود ندارد. مجرم متحمل جزای نقدی از ۵ تا ۱۵ میلیون ریال و ده الی هفتاد و چهار ضربه شلاق می‌شود.

 بیش از ۵۰۰ گرم الی ۵ کیلو گرم:

در اینجا حبس هم به مجازات فرد خاطی اضافه می‌شود یعنی مجازات آن از این قرار است: ۱۵ تا ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی، ۴۰ الی ۷۰ ضربه شلاق و دو تا ۵ سال حبس تعزیری.

بیش از ۵ کیلو گرم تا ۲۰ کیلو گرم:

۵ الی ۱۰ سال حبس بسته به نوع مواد مخدر، ۶۰ الی ۲۰۰ میلیون ریال مجازات نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
اگر این جرم برای مواد مخدر غیر صنعتی دوباره تکرار شود حکم مصادره اموال صورت می‌گیرد و برای بار سوم حکم اعدام و مصادره اموال بهمراه دارد.

بیش از ۲۰ کیلوگرم الی ۱۰۰ کیلوگرم:

حبس ۵ تا ۱۰ سال و جزای نقدی ۶۰ الی ۲۰۰ میلیون ریال و ۵۰ الی ۷۴ ضربه شلاق

مجازات حمل مواد مخدر بیشتر از ۱۰۰ کیلو گرم:

جزای نقدی از ۱۵ الی ۶۰ میلیون ریال، شلاق از ۴۰ تا ۷۴ ضربه ، حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال شخص
همراهی وکیل مواد مخدر در دادگاه با شما و انجام دادن دفاعیه توسط او می‌تواند جرم شمارا کم کرده که این در صورت نداشتن سابقه جرایم مواد مخدر قابل انجام است.

مجازات حمل مواد مخدر سنتی

 
معاونت در نگهداری مواد مخدر

افرادی که به هر نحوی کمک به ساخت جاسازی برای مواد مخدر در ماشین یا منزل یا… بکنند و تعبیه جاساز کردن مواد مخدر انجام دهد، به جرم معاونت در حمل مواد مخدر مرتکب شده و به ۳ تا ۶ ماه حبس و از ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی دارد.

مشارکت در جرم مواد مخدر در چه دادگاهی رسیدگی می‌شود؟

در بند پ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که کلیه‌ی جرائم مربوط به مواد مخدر اعم از معاونت در جرم مواد مخدر و مشارکت در جرم مواد مخدر در دادگاه انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. دادگاه انقلاب در مرکز هر استانی وجود دارد. اگر شهرستانی دادگاه انقلاب نداشت، مرونده قضایی وی به نزدیک‌ترین دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع داده می‌شود.

مقاله مرتبط: وکیل کیفری

وکیل برای مشارکت در جرم مواد مخدر

وکیل مواد مخدر با بررسی دقیق پرونده جرائم صورت گرفته را بررسی می‌کند. و با آگاهی کاملی که از قوانین دارد دفاع لازم را از موکل خود انجام می‌دهد. وکیل مواد مخدر باید تجربه کافی در مورد جرائم مواد مخدر اعم از معاونت در فروش مواد مخدر، معاونت در حمل مواد مخدر، مشارکت در جرم مواد مخدر و… داشته باشد تا بتواند بر اساس آشنایی کاملی که با قوانین مربوطه دارد دفاع تمام و کمالی را برای همه‌ی موکل خود انجام دهد همینطور وی باید تلاش کند برای موکل خود مجازات کمتری از قاضی بگیرد. حضور به موقع در تمامی مراجع لازم و تلاش برای حکم آزادی موکل از دیگر وظایف وکیل برای مشارکت در جرم مواد مخدر به حساب می‌آید.

ویژگی وکیل کیفری خوب


جمع‌بندی

ماده مخدر متاسفانه افراد زیادی از کشور عزیزمان ایران را درگیر خود کرده است و جرائم مواد مخدر مانند معاونت در جرم مواد مخدر، مشارکت در مواد مخدر، معاونت در حمل مواد مخدر، معاونت در فروش مواد مخدر و … امروزه بسیار زیاد شده است. با توجه به حساس بودن و پیچیده بودن موضوع جرایم مواد مخدر در دادگاه‌های قضایی حتما از یک وکیل مواد مخدر مجرب استفاده کنید. و از او مشاوره بگیرید تا شمارا در امور قضایی‌تان راهنمایی کند.

سوالات متداول

مباشر جرم چه کسی است؟

مباشر جرم همان شخصی است که به طور مستقیم جرم را مرتکب می‌شود

مجرم مواد مخدر با چه شرایطی می‌تواند در مجازات خود تخفیف بگیرد؟

عدم سابقه کیفری و با در نظر گرفتن شرایط فردی و خانوادگی فرد و میزان همکاری او با مراجع قضایی و کمک به دستگیری شبکه مواد مخدر

اگر کسی به جرم مشارکت در مواد مخدر محکوم شود اما تاثیری جزیی در وقوع جرم داشته باشد مجازاتش چگونه است؟

مجازات وی کمتر از دیگران نیست و در مقدار مجازات همه باهم برابرند.

مشاوره

تلفن تماس :

شبکه های اجتماعی :

پیام بگذارید

مشاوره

تلفن تماس:

شبکه های اجتماعی :

جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده