مجازات قاتل در صورت رضایت شاکی چگونه است؟

قتل

گونه های مختلف جرایم از نظر قانون:

به طور کلی جرایم در قوانین و موازین قضایی به سه دسته تقسیم بندی می شوند:

 1. جرایم علیه اشخاص
 2. جرایم علیه اموال
 3. جرایم علیه امنیت

انواع جرایم قتل و مجازات آن:

قتل مهم ترین جرم در جرایم علیه اشخاص می باشد که از مجموعه جرایم کیفری و قابل پیگیری کردن توسط وکیل کیفری می باشد. قتل را می توان بدین گونه تعریف کرد که زمانی که فردی جان فرد دیگری را بگیرد جرم قتل واقع شده است در واقع سلب کردن حیات از انسانی دیگر تعریف و مفهوم رایج قتل است. قتل در دستگاه قضایی به دو دسته عمد و غیرعمد تقسیم می شود که قتل غیرعمد را بر اساس شواهد به دو دسته ی  قتل شبه عمد و خطای محض تقسیم بندی می کنند.

قتل عمد چیست و چه مجازاتی دارد؟

در قتل عمد، قاتل با اراده، اختیار و همراه داشتن قصد به کشتن انسانی دیگر از پیش مرتکب به قتل می شود؛ در واقع به این معنا که قاتل قصد فعل و نتیجه را از پیش دارد.

قتل عمد به سه حالت در نظر گرفته می شود:

 1. شخص قصد و نیت کشتن دیگری را از پیش داشته باشد خواه عمل او کشنده باشد خواه غیر کشنده. بدین معنا که فردی این قصد را داشته باشد که شخصی دیگر را بکشد، حال اگر با چاقو به سمت او حمله کرده یا او را از ارتفاع پرتاب نماید خواه عمل او به قتل شود خواه نشود. در هر صورت فرد اقدام به عملی کشنده کرده است.
 2. فرد قصد و نیت کشتن فردی را از پیش نداشته باشد اما عمل او کشنده قلمداد شود مثل پرتاب کردن سنگ بزرگ به سمت سر دیگری، اگر چه شخص قصد کشتن فرد مقابل را نداشته، اما چون پرتاب کردن سنگ بزرگ، عملی کشنده قلمداد می شود، قتل عمد به حساب می آید.
 3. فرد قصد و نیت کشتن کسی را نداشته باشد و عمل او هم کشنده به حساب نیاید، اما قربانی یا مقتول دارای حالت و ویژگی هایی مانند کهولت سن، بیماری و غیره باشد که به دلیل آسیب پذیر بودن، به قتل منجر شود.

مجازات جرم قتل عمد:

مجازاتی که برای جرم قتل عمد در هر سه حالتی که در فوق ذکر کردیم قصاص نفس در نظر گرفته شده است. صاحب حق قصاص که اولیای دم فرد کشته شده (مقتول) در نظر گرفته می شوند می توانند خواهان قصاص قاتل باشند البته اگر اولیای دم گذشت کنند، حکم قصاص لغو می شود. همچنین اولیای دم می توانند به جای قصاص، تقاضای دیه ی نقدی کنند.

طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی هرکسی مرتکب قتل عمد شده باشد و به هرعلتی (گذشت شاکی و ….) قصاص نشود، در صورتی که عمل وی باعث اخلال در امور جامعه و نظم عمومی مردم شود به عنوان مثال قتل در ملاعام، دادگاه مجرم و مرتکب قتل را از 3 تا 10 سال محکوم به حبس می نماید.

یکی از نکاتی که لازم به ذکر است، زوج یا زوجه مقتول صاحب حق قصاص شمرده نمی شوند یعنی نمی توانند درخواست قصاص قاتل را داشته باشند اما از دیه سهم خواهند برد.

قتل غیر عمد چیست و مجازات آن از نظر قانون؟

همانطور که ذکر کردیم قتل غیرعمد نیز به دو دسته شبه عمد و خطای محض تقسیم می شود. حال به بررسی این دو نوع قتل خواهیم پرداخت.

قتل شبه عمد چیست؟

مورد اول:

طبق بند الف ماده 291 قانون مجازات اسلامی در قتل شبه عمد، جانی یا مرتکب قصد کشتن طرف مقابل را از پیش نداشته است یعنی قصد نتیجه که همان قتل، فوت یا مرگ است را نداشته اما قصد فعل او، یعنی آسیب رساندن و صدمه زدن می باشد و رفتاری هم که انجام می دهد در نوع خود کشنده قلمداد نمی شود زیرا اگر رفتار کشنده شناخته شود، قتل عمد محسوب می شود.  

برای مثال یک نفر به شخص دیگری سیلی می زند و شخص مقابل فوت می شود، در این جا مرتکب قصد فعل، که همان شخص سیلی زننده می باشد را داشته است و عمل وی که سیلی زدن است هم در نوع خود کشنده نیست و قصد نتیجه که مرگ شخص است را نداشته است.

مورد دوم:

طبق بند ماده 291 قانون مجازات اسلامی، نوع دیگری از قتل شبه عمد وجود دارد که زمانی خواهد بود که فرد نسبت به موضوعی جهل و ناآگاهی داشته باشد و فرد فکر کند موضوع رفتار او حیوان،، شیء یا افراد مهدورالدم می باشد اما خلاف آن در دادگاه و مقام قضایی ثابت می گردد.

برای مثال مرتکب به کسی شلیک می کند به فرض این که سگ است اما انسان بوده و فوت می شود .این قتل نیز از نوع شبه عمد است. در نهایت کمک گرفتن و مشورت با وکیل پایه یک دادگستری میتواند کمک شایانی به حل پرونده شما کند.

قتل خطای محض:

قتل خطای محض به دو نوع تقسیم می شود که آنها را باهم بررسی می کنیم:

نوع اول:
با یک مثال اجازه دهید که توضیح  دهم. برای مثال مادری که حین خواب چرخیده و نوزادش خفه شده است. در این عمل مادر به هیچ عنوان قصد این کار را ندارد. اما عملش سبب خفگی نوزاد شده است.

نوع دوم:
نوع بعدی آن است که فرد قصد این عمل و نتیجه عمل را ندارد هم چنین قوانین را نیز رعایت می کند اما منجر به قتل می شود. مانند فردی که هنگام رانندگی موجب قتل می شود.

مجازات قتل در دفاع مشروع چیست؟

در صورتی که فردی در حین دفاع مشروع از خود، خانواده، مال یا ناموس خود یا دیگران، قتلی را ارتکاب کند، مجازات او بسته به شرایط مختلف متفاوت است. در صورتی که قتل در حین دفاع مشروع باشد، آنگاه فرد، متهم به جرم قتل عمد نمی‌شود و مجازات او تنها پرداخت دیه می‌باشد. 

اما در صورتی که قتل در حین دفاع مشروع نباشد، فرد متهم به جرم قتل عمد شناخته می‌شود و مجازاتی که برای قتل عمد در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است، به او تعلق خواهد گرفت. در هر صورت، برای اثبات دفاع مشروع و جلوگیری از مجازات قتل عمد، باید ادله و شواهد کافی در دادگاه ارائه شود.

نحوه رسیدگی به پرونده قتل عمد، چگونه است؟

مراحل رسیدگی به پرونده قتل عمد به شرح زیر است:

الف) مرحله تحقیقات مقدماتی:

 1. پس از وقوع قتل، اولین اقدام، اطلاع به پلیس و مراجع قضایی است.
 2. ماموران پلیس در محل حاضر شده و به بررسی صحنه جرم می‌پردازند.
 3. جسد مقتول به پزشکی قانونی منتقل می‌شود تا کالبدشکافی و تعیین علت فوت انجام شود.
 4. از شهود و مطلعین تحقیق می‌شود.
 5. مظنون یا متهم دستگیر و تحت بازجویی قرار می‌گیرد.
 6. دلایل و مدارک جمع‌آوری می‌شود.

ب) مرحله صدور کیفرخواست:

 1. پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، دادستان کیفرخواست را صادر می‌کند.
 2. در کیفرخواست، اتهامات متهم و دلایل و مدارک جرم ذکر می‌شود.

پ) مرحله دادگاه:

 1. پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود.
 2. در دادگاه، متهم و وکیل او حضور می‌یابند.
 3. دادستان کیفرخواست را قرائت می‌کند.
 4. شهود و مطلعین در دادگاه حاضر شده و شهادت می‌دهند.
 5. متهم به دفاع از خود می‌پردازد.
 6. دادگاه با توجه به دلایل و مدارک موجود، رأی خود را صادر می‌کند.

ت) مرحله تجدید نظر خواهی:

 1. در صورت اعتراض متهم یا وکیل او به رأی دادگاه، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود.
 2. در دادگاه تجدید نظر، رأی دادگاه بدوی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 3. در صورت تأیید رأی دادگاه بدوی، حکم قطعی می‌شود.

ث) مجازات قتل عمد:

 1. مجازات جرم قتل عمد قصاص نفس است.
 2. اولیای دم می‌توانند با تقاضای قصاص، متهم را به قصاص نفس محکوم کنند.
 3. در صورت گذشت اولیای دم، متهم به پرداخت دیه و حبس تعزیری محکوم می‌شود.

ج) نکات مهم در رابطه با پرونده قتل:

 1. رسیدگی به پرونده جرم قتل عمد در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.
 2. در صورت پیچیده بودن پرونده، ممکن است تحقیقات مقدماتی به طول بیانجامد.
 3. متهم به قتل عمد حق استفاده از وکیل دارد.
 4. اولیای دم می‌توانند از یک وکیل برای پیگیری پرونده خود استفاده کنند.

مزایای راهنمایی یا کمک گرفتن از وکیل قتل

وکیل قتل یک متخصص حقوقی است که در زمینه پرونده‌های قتل تخصص دارد. وکیل قتل می‌تواند به شما در موارد زیر کمک کند:

الف) جمع‌آوری دلایل و مدارک:

 1. وکیل قتل می‌تواند با استفاده از تخصص و تجربه خود، به جمع‌آوری دلایل و مدارک لازم برای اثبات بی‌گناهی شما یا تخفیف مجازات شما کمک کند.
 2. وکیل می‌تواند با شهود و مطلعین مصاحبه کند و از آن‌ها شهادت بگیرد.
 3. وکیل می‌تواند به مدارک پزشکی قانونی و سایر مدارک مربوط به پرونده دسترسی پیدا کند.

ب) تنظیم لایحه دفاعیه:

 1. وکیل قتل می‌تواند با استفاده از تخصص و تجربه خود، یک لایحه دفاعیه قوی و مستدل تنظیم کند.
 2. در لایحه دفاعیه، وکیل به دفاع از شما می‌پردازد و دلایل و مدارک بی‌گناهی شما را ارائه می‌دهد.

پ) حضور در دادگاه:

 1. وکیل قتل می‌تواند در تمام مراحل دادرسی، از جمله تحقیقات مقدماتی، جلسات دادگاه و تجدید نظر خواهی، در کنار شما باشد.
 2. وکیل در دادگاه از شما دفاع می‌کند و به سؤالات قاضی و دادستان پاسخ می‌دهد.

ت) جلوگیری از تضییع حقوق شما:

 1. وکیل قتل می‌تواند با تسلط به قوانین و مقررات مربوط به قتل، از تضییع حقوق شما در طول مراحل دادرسی جلوگیری کند.
 2. وکیل می‌تواند از شما در برابر اقدامات غیرقانونی ضابطین قضایی و دادگاه دفاع کند.

ث) کاهش استرس و اضطراب:

 1. رسیدگی به پرونده قتل می‌تواند بسیار استرس‌زا و اضطراب‌آور باشد.
 2. وکیل قتل می‌تواند با انجام امور حقوقی پرونده، به شما آرامش خاطر بدهد و به شما کمک کند تا بر استرس و اضطراب خود غلبه کنید.

ج) افزایش شانس موفقیت:

با توجه به پیچیدگی پرونده‌های قتل، داشتن بهترین وکیل کیفری می‌تواند شانس موفقیت شما در پرونده را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

مشاوره آنلاین با وکیل متخصص در امور قتل:

برای اطلاعات بیشتر در مورد انواع قتل و نحوه مجازات هر یک با ما تماس بگیرید. ما تلاش می کنیم تا به تمامی سوالات شما عزیزان پیرزامون موضوع قتل  پاسخ دهیم.

مشاوره

تلفن تماس :

شبکه های اجتماعی :

پیام بگذارید

مشاوره

تلفن تماس:

شبکه های اجتماعی :

جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده